Analiza biznesowa IT

Jest początkowym i jednocześnie kluczowym etapem w projekcie informatycznym, który wpływa na jakość dalszych prac

Skuteczne przeprowadzenie analizy biznesowej determinuje jakość budowanego oprogramowania. Im oprogramowanie posiada większy poziom złożoności tym dobrej jakości analiza biznesowa przekłada się na większą efektywność całego projektu.
Zadaniem analityka biznesowego kierowanego do projektu jest pozyskanie wymagań systemu oraz takie ich udokumentowanie, by możliwa była ich sprawna implementacja. Analityk jest odpowiedzialny również za sprawną komunikację oraz wsparcie merytoryczne.

Analiza biznesowa IT

Zgodnie z BABOK analiza biznesowa składa się z następujących elementów

Analiza przedsiębiorstwa

Identyfikowanie potrzeb biznesu. Jest to etap poprzedzający pozyskiwanie wymagań systemu pozwalający na opracowanie wizji i zakresu.

Pozyskiwanie wymagań

Proces obejmujący wszystkie aktywności związane z identyfikowaniem wymagań, takie jak: rozmowy, warsztaty, analizowanie dokumentacji, prototypowanie.

Planowanie i zarządzanie wymaganiami

Planowanie procesu dokumentacji wymagań i określenie kredytów dla realizacji poszczególnych wymagań.

Dokumentowanie wymagań

Proces pozwala na udokumentowanie zebranych wymagań. Istotnym elementem jest określenie poziomu szczegółowości wymagań a także dopasowanie ich do metodyki w jakiej pracuje zespół realizacyjny.

Komunikowanie wymagań

Sprawne i skuteczne udostępnianie dokumentacji analitycznej dla interesariuszy projektu. Odpowiednie komunikowanie wymagań zapewnia ich zrozumienie przez udziałowców projektu.

Ocena i walidacja

Proces polega na ocenie tworzonego rozwiązania oraz wsparciu analitycznym etapu implementacji oraz testowania.

Our web development projects

See all projects

25

E-commerce solutions

12

Websites for TOP 500 companies

17

Complex intranets for corporations

97

Popular Facebook applications

74

E-mail marketing strategies

36

Experienced Web Development Ninjas

Cross-platform and responsive web development

We provide rigorous testing for all major device types as well as browsers and operating systems before we launch your new website and sign-off the project. Testing is performed both as a user and as an administrator to ensure your site is modern and responsive.

Secured testing environment for your web project

We use complex content gathering tools that allow visualizing content in terms of site architecture, to which we’ll make changes within your team before it goes live. Also, you have access to a secured staging or testing environment of your site which is hosted on our servers during the process of your creation.

Effective Web Development Solutions

Opowiedz nam o swoim projekcie

Opowiedz nam o swoim projekcie lub problemie w obszarze IT

Nasz zespół pomoże Ci rozwiązać Twój problem IT. Możesz być spokojny naszą rozmowę zachowamy w tajemnicy.