Digital Consultancy Services

Analiza strategiczna IT

Unowocześnij procesy w Twojej firmie poprzez adaptację optymalnych rozwiązań IT

Kompleksowa analiza strategiczna IT rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu i opracowania raportu as-is. Raport pozwoli poznać Ci aktualną sytuację w Twojej organizacji.

W ramach prowadzonych prac określamy, jakie są kluczowe problemy zarówno po stronie Zarządu, kierownictwa jak i również użytkowników końcowych pracujących w systemie. Na podstawie zebranych wymagań opracowujemy optymalne rozwiązania, które rozwiązują określone problemy organizacji.

W ramach analizy strategicznej IT proponujemy również unowocześnienie procesów w organizacji tak, aby dopasować je do nowych realiów rynkowych. Istotnym elementem w zakresie wprowadzanych zmian są również rekomendacje w zakresie uzupełnienia kompetencji.
Wspólnie z Zarządem organizacji opracowujemy plan wprowadzanych zmian. Istotnym elementem jest uzgodnienie priorytetów prac. Wynikiem przeprowadzonych prac jest powstanie dokumentu strategii IT dla organizacji.
Effective Digital Consultancy Strategy

In order to receive a thorough understanding of your product, service, customers, company needs and/or business goals, our digital consultants can offer group interviews with you and your team members. Our experts can assess the impact and effectiveness of your digital technologies and even investigate what your competitors are doing well. Our team can then identify KPIs for further measurement and evaluation of your online strategy for success. They also take part in shaping and prioritizing solutions that will provide optimum impact and effectiveness to suit your budget, time restraints and internal resources.

Jako zespół posiadamy również kompetencję w zakresie wsparcia firmy na etapie prowadzenia projektu wdrożeniowego tak, aby każda z zaplanowanych prac została przeprowadzona zgodnie z ustalonym planem.
Effective Digital Consultancy Strategy

Our case studies

See all projects

Opowiedz nam o swoim projekcie

Opowiedz nam o swoim projekcie lub problemie w obszarze IT

Nasz zespół pomoże Ci rozwiązać Twój problem IT. Możesz być spokojny naszą rozmowę zachowamy w tajemnicy.