Web Design Services

Zarządzanie projektem IT

Nasze doświadczenie w prowadzeniu projektów IT pozwala nam na dobór najlepszych metodologii realizacji

Kompleksowy audyt projektu IT

Podejmując się realizacji nowego lub już trwającego projektu IT w pierwszym etapie dokonujemy audytu, w którym określamy na jakim etapie znajdują się wyniki realizacji danego projektu. Przeprowadzony audyt jest korzystnym krokiem, dzięki któremu osoby zarządzające firmą i osoby, wdrażające się do projektu zdobywają niezbędną wiedzę na jego temat.

Dobranie metodyk zarządzania projektem

Ważnym elementem jest dobranie odpowiednich metodyk zarządzania projektem, które uwzględniają warunki w jakich projekt jest realizowany. Bardzo częstym problemem jest zbyt sztywne trzymanie się odpowiedniej metodyki zarządzania projektem i brak obserwacji wszystkich interesariuszy w projekcie. Na podstawie naszego doświadczenia dobieramy takie metodyki, które pozwalają na skuteczną komunikację w ramach projektu oraz uzyskiwanie możliwie jak największej efektywności.

Effective Web Development Solutions

Określanie struktury organizacyjnej projektu

Zarówno w projektach zwinnych jak i również kaskadowych ważnym elementem jest określenie struktury organizacyjnej realizowanego projektu. Tworzona struktura organizacyjna w zakresie realizacji projektu powinna uwzględniać strukturę firmę oraz najważniejszych interesariuszy mających wpływ na decyzję w zakresie realizacji.

Określenie faz i produktów projektu

Klarowne określenie fazy realizacji projektu. Ustalenie zakresu iteracji. Zaprojektowanie buforów opierających się na metodach łańcucha krytycznego. Określenie w specyfikacji wymagań produktów tworzonych na poszczególnych etapach projektu.

Osiąganie określonego celu w określonych warunkach czasu i budżecie

Bardzo często w ramach zarządzania projektem IT otrzymujemy realizację, które znajdują się w trudnym położeniu. Doświadczenie, które pozyskaliśmy we wcześniejszych realizacjach pozwoli nam podjąć odpowiednie kroki, które przyczynią się do uzyskania stabilizacji w zakresie realizacji projektu.

Effective Web Development Solutions

Opracowanie standardów projektowych, procedur oraz dokumentacji

Częstym problemem w realizacji projektów jest brak określonych standardów dobranych do określonego typu realizacji. Każdy projekt posiada odpowiednią specyfikę pod względem interesariuszy oraz otoczenia, w jakim jest realizowany. Określenie odpowiednich standardów, procedur oraz dokumentacji jest kluczowym warunkiem dla osiągnięcia odpowiedniej jakości rezultatów.

21

Companies analyzed

12

Market analysis

16

Content auditing

10

Customer auditing

13

Event tracking

15

In-page analytics

Our web design projects

See all projects

Opowiedz nam o swoim projekcie

Opowiedz nam o swoim projekcie lub problemie w obszarze IT

Nasz zespół pomoże Ci rozwiązać Twój problem IT. Możesz być spokojny naszą rozmowę zachowamy w tajemnicy.